mdi-bullseye Start mdi-shield-star Utmärkelser mdi-stairs Skyttetrappor mdi-magnify Sök skyttar mdi-book-open-page-variant-outline Hjälp mdi-swap-vertical Autoscroll {{num}} mdi-checkbox-marked-circle {{num.name}} mdi-checkbox-marked-circle {{customUseSecondary?"mdi-checkbox-marked-circle":"mdi-checkbox-blank-circle-outline"}} Heltalstolkning mdi-file-document-outline Integritetspolicy {{user.Name}} Logga ut mdi-account Logga in mdi-fullscreenmdi-fullscreen-exit mdi-share-variant mdi-magnify Sök skyttar mdi-magnifySök Laddar... {{stairData.Name}} {{stairData.Shooter.Name}}, {{stairData.Shooter.Team}} mdi-arrow-up-bold mdi-arrow-down-bold mdi-check-circle {{n.Index}} {{n.Description}} mdi-stairs-down Ingen skjuter just nu Så fort någonting händer på banan kommer det synas här. Resultat från tidigare skyttar finns på eventsidan. Här följer en manual över de funktioner som finns på minaSkott.se samt beskrivningar på hur det som visas ska tolkas. Sidan är fortfarande under uppbyggnad så funktioner och innehåll kan komma att ändras.

Då sidan utnyttjar moderna webbkomponenter kan vissa delar visas fel i äldre webbläsare. Vi rekommenderar att Chrome används som webbläsare för bästa upplevelse.

Just nu har minaSkott.se stöd för anläggningar som använder SIUS elektroniska tavlor.

Vill din klubb också använda minaSkott.se eller om du har andra frågor, kontakta info@minaskott.se.
Ord vi använder
 • Anläggning - Plats som innehåller flera skjutbanor
 • Bana - Plats för en skytt och en måltavla. Normalt har en anläggning flera numrerade banor i anslutning till varandra
 • Decimaltolkning - Poängen visas med en decimal (0.0-10.9). För att växla mellan decimal- och heltalstolkning används menyn
 • Event - En händelse, till exempel en träningsomgång eller en tävling. Utförs på en eller flera anläggningar under en begränsad tid
 • Heltalstolkning - Poängen visas utan decimaler (0-10). För att växla mellan decimal- och heltalstolkning används menyn
 • Inner-tia - Eller stjärnskott. Markeras med guldfärg och/ellermdi-starstjärnor. Markerar att skottet är extra mycket i mitten (för mer exakta definitioner, konsultera regelhandboken för respektive gren)
 • Live - En vy över läget på de banor som används vid ett event på en anläggning. Uppdateras så fort ett nytt skott registreras. Mer om denna funktion längre ner
 • Matchskott - Ett skott som ingår i det beräknade resultatet. Endast matchskott ingår i beräknade medeltal, antal skott, tid mellan skott och poäng. Utförs efter provskotten
 • Provskott - Används innan matchen startas för att se till att alla inställningar på vapnet är korrekta
 • Resultat - Sammanställningar över poäng för antingen ett event eller en skytt. Kan visa detaljerad information över skotten som ingår
 • Serie - Delmängd av skotten. Grupperas antingen som 10 eller 5 skott
 • Tid mellan skott - Den tid som löper mellan registrerade skott. Anges i sekunder med hundradel. I de personliga resultaten visas tre siffror, tex 10.00s•15.50s•20.00s. Första siffran (10.00) är lägsta värdet, andra (15.50) är medianvärdet och sista (20.00) är högsta värdet
 • Utmärkelser - Resultat av olika utmaningar leder till en utmärkelse. En sammanställning över de utdelade samt pågående utmärkelser för en skytt finns på den personliga sidan. Utmärkelser kan till exempel vara att uppnå en viss poäng vid ett flertal tillfällen eller skjuta ett visst antal skott under en begränsad tid. Olika utmärkelser finns tillgängliga vid olika tider
Måltavlor Måltavlor som den här intill används på live-sidan samt i de personliga resultaten. Tavlan visar en inzoomad vy på de aktuella skotten. En svart triangel i övre högra hörnet betyder att det är provskott. Enskilda provskott markeras även det i övre högra delen av skottet.

Varje skott innehåller två siffror, den övre siffran säger vilket skott i ordningen det är, den undre visar poängen för aktuellt skott. Notera att poängen alltid visas med decimal, vid heltalsskjutning kommer denna då alltid visa .0

Ett rött skott markerar att det är det sista skottet bland de som finns på tavlan. Guldfärgad kant har skott med innertia. Den gröna pricken visar medelpunkten för de skott som är synliga på tavlan. I reprisfunktionen går det dock att välja hur många skott som ska inkluderas i beräkningen av medelpunkten. Mer om reprisfunktionen längre ner. En grön linje går från medelpunkten till en mörkröd prick som markerar tavlans centrum.
Live Här följer en beskrivning av informationen som visas för en bana i live-vyn. Denna vy är åtkomlig dels från startsidan under Pågående event eller från resultat-vyn.

Högst upp till vänster visas banans nummer och skyttens namn, i det här exemplet bana 3 och Test Testsson. Under detta visas namnet på skyttens klubb (Tomtebyns SKF) samt vilken klass skytten hör till (LSi Y). Tredje raden visar medelvärdet för samtliga matchskott (9.60), antal innertior (mdi-star9) samt totalpoängen (383.9)

Tavlan visar de 6 senaste skotten och poängen för dessa visas direkt under med det senaste skottet längst till höger. Innertior har en guldfärgad bakgrund. Det senaste skottet har även en röd ram.

Sista raden visar poängen för respektive serie, senaste längst till höger.
Resultat Resultat kan visas antingen för ett event eller för en enskild skytt. Utseende och funktion för dessa två är i princip densamma och beskrivs därför gemensamt här.

Det finns möjlighet att filtrera innehållet eller ändra sorteringsordning på listor. Funktionen för dessa sker genom knappar med följande utseende: Provskott Matchskott Den blåa knappen markerar det val som är gjort. För att sortera resultatlistorna på ett event finns följande val:
 • mdi-account-multipleMedel - Listan sorteras på medelvärde fallande för matchskotten per klass
 • mdi-account-multiplePoäng - Listan sorteras på totalpoäng fallande för matchskotten per klass
 • A-Z - Listan sorteras i bokstavsordning
 • Medel - Listan sorteras på medelvärde fallande för matchskotten
 • Poäng - Listan sorteras på totalpoäng fallande för matchskotten

För att sortera listan på skyttens resultatlista finns följande alternativ:
 • Datum - Listan sorteras i datumordning, senaste eventet först
 • Medel - Listan sorteras på medelvärde för matchskotten
 • Poäng - Listan sorteras på totalpoäng för matchskotten

På resultatlistan för en skytt visas även de utmärkelser skytten fått eller håller på att få samt en graf som visar utvecklingen över tid. Den grövre linjen visar ett medelvärde grupperat över tid och det lite ljusare området visar inom vilka intervall resultaten har legat.
Repris Möjligheten att se en repris över skotten för en skytt i en omgång är möjlig genom att trycka på knappen mdi-play-pauseRepris som finns tillgänglig i den personliga resultatvyn (tryck antingen på en skytt i ett event eller på ett event i den personliga resultatlistan).

Då kommer en ny vy öppnas som visar en tavla med möjlighet att stega framåt och bakåt bland skotten samt att spela upp alla skott i en följd. Första valet som går att göra i denna är Medelprick för antal skott. Detta avgör hur många skott som ska inkluderas i den gröna medelpricken. Alternativen här är 5, 10 eller alla. Notera att alla även inkluderar provskotten.

Under detta val finns följande tre knappar:

mdi-step-backward mdi-play mdi-step-forward för den första visar föregående skott, den mittersta startar eller stoppar en uppspelning av skotten och den sista visar efterföljande skott.
Tid mellan skott I den personliga resultatvyn finns möjlighet att analysera tiden mellan matchskotten. Där visas till exempel följande rad:

Tid mellan skott:  11.45s•18.35s•59.2s mdi-chart-box-outlineInfo

Första siffran (11.45) visar den kortaste tiden mellan två skott. Andra siffran (18.35) visar medianvärdet för skotten. Sista siffran (59.2) visar den längsta tiden mellan två skott. Genom att trycka på knappen info öppnas en detaljerad vy över tiderna upp:

Här visas samtliga skott med respektive poäng medan tidsaxeln visar tiden mellan skotten. Den stora linjen i bakgrunden visar ett snitt per tid. I ovanstående exempel går det att utläsa att poängen är lägre om det är för kort tid mellan skotten eller om det är väldigt lång tid då vi har seriens sämsta poäng här. Den svarta triangeln visar var medianvärdet ligger.
Utmärkelser På minaSkott.se har vi ett system där utmärkelser delas ut baserat på de registrerade aktiviteterna. Grunden för en utmärkelse kan till exempel vara en viss uppnådd poäng eller antal skott under en viss tidsperiod. Vissa utmärkelser är alltid aktiva medan vissa bara kan erövras under en begränsad tid. På den personliga resultatvyn för en skytt visas de utmärkelser som har utdelats samt de som håller på att erövras. En utmärkelse som inte har erövrats än är grå, liknande den här intill. Från resultatsidan är det även möjligt att trycka på utmärkelsen för att se mer information om den, som till exempel hur många procent av den som är uppnådda. En utdelad utmärkelse visas i färg och kan bäras med stolthet.

Bra jobbat av dig som har läst hela manualen hit, hade du fått en utmärkelse för det hade den kunnat se ut så här:
Integritetspolicy Logga in För att komma åt vissa delar av minaSkott.se krävs att du loggar in. Använd någon av nedanstående för att logga in.
facebook Logga in med Facebook
google Logga in med Google
Utmärkelser På minaSkott.se har vi ett system där utmärkelser delas ut baserat på de registrerade aktiviteterna. Grunden för en utmärkelse kan till exempel vara en viss uppnådd poäng eller antal skott under en viss tidsperiod. Vissa utmärkelser är alltid aktiva medan vissa bara kan erövras under en begränsad tid.

Här under följer en genomgång av de utmärkelser som är aktuella nu. {{ tag.text }}
{{item.Name}} Aktiv: {{new Date(item.Start).toLocaleDateString()}} - {{new Date(item.Stop).toLocaleDateString()}} mdi-file-table-outlinepdf {{item.Description}} Kan endast erövras efter: {{item.ReqName}} Följande skyttar har tagit eller håller på att ta denna utmärkelse:

{{bo.Name}}, {{bo.Team}} mdi-checkbox-marked-circle
Ingen har erövrat denna utmärkelse än.
Skyttetrappor På minaSkott.se har vi olika skyttetrappor som går att erövra. En skyttetrappa är en utmaning där en uppgift ska utföras för att komma till nästa steg i trappan. Om skytten misslyckas med det aktuella steget flyttas den ner till föregående steg som måste utföras på nytt. En trappa består av olika antal steg och hela trappan måste klaras under samma skjutomgång.

För att starta en skyttetrappa används knappen mdi-stairs i resultatlistan. Den är synlig från det att skytten kopplats till en bana och så länge provskott skjuts. Knappen är enbart synlig för ledare i klubben samt inloggade användare som är kopplad till aktuell skytt. Om du behöver hjälp med att koppla inloggningen till en skytt, prata med din ledare.

När en skyttetrappa har kopplats till en skytt visas symbolen mdi-stairs i resultatlistan. Ett tryck på den kommer visa hur det går för skytten i trappan. Det är en bra vy för skytten för att se vilket uppgift som är aktuell. Vissa skyttetrappor hänger ihop och då krävs att de utförs i rätt ordning, därför är inte alla trappor valbara.
{{item.Name}} Aktiv: {{new Date(item.Start).toLocaleDateString()}} - {{new Date(item.Stop).toLocaleDateString()}}
Luftgevär sittande
Luftgevär stående
Korthåll liggande
Antal påbörjade försök: {{ item.Connected }}
Antal avklarade: {{ item.Achieved }}
mdi-bullseyeMinst {{sumData(item.Steps,"Count")}} skott
Steg som ska utföras:
 1. {{step.Description}}
Kan endast erövras efter: {{item.ReqName}}
team Här finns alla event och skyttar som hör till {{currentTeam.Name}} som har skott registrerade på minaSkott.se. Ligor Här är alla ligor anordnade av {{currentTeam.Name}}. Senaste höjdpunkterna
{{hl.Data.ShooterName}} har nytt personbästa i {{getClassName(hl.Data.Class)}} {{hl.Data.Shots}} skott med {{formatScore(hl.Data.Score)}} poäng.
{{hl.Data.ShooterName}} har skjutit {{hl.Data.Shots}} skott senaste veckan.
{{hl.Data.ShooterName}} har erövrat utmärkelsen {{hl.Data.BadgeName}}.
{{hl.Data.ShooterName}} har skjutit mitt i prick (10.9) {{hl.Data.Shots}} gånger senaste veckan.
{{hl.Data.ShooterName}} har klarat skyttetrappan {{hl.Data.StairName}}.
Event Här är alla event från {{currentTeam.Name}}. Även framtida event visas här. mdi-plusLägg till Visa alla Skyttar Här är alla skyttar från {{currentTeam.Name}} som har skott registrerade på minaSkott.se. mdi-downloadSius mdi-plusLägg till Anläggningsstatistik Välj anläggning {{ currentTeam.FacilityStatistics.Facility }} Välj år {{ currentTeam.FacilityStatistics.Year }} Välj klubbar Resultat Nästa Föregående Nästa Alla Ingen Föregående Nästa {{ currentTeam.FacilityStatistics.Facility }} - {{ currentTeam.FacilityStatistics.Year }} Föregående Kopplade användare Följande användare är kopplade till {{currentTeam.Name}}. Dessa användare kan till exempel utnyttja funktionen för att anmäla om de kommer eller inte kommer på ett event. Lägg till ny användare Ledare Följande användare är ledare för {{currentTeam.Name}}. Dessa användare kan fylla i och se uppföljningar för alla skyttar i klubben. De kan även koppla skyttar till inloggade användare. Lägg till ny ledare Administratörer Följande användare är administratörer för {{currentTeam.Name}}. Dessa användare kan skapa, redigera och ta bort event samt koppla användare till olika behörigheter.
Ett lag kan maximalt ha 3 administratörer!
Lägg till ny admin
team Anordnas av {{currentData.TenantName}} {{formatDates(currentData.Start,currentData.Stop)}} Krävs för poäng {{sortItem.icon}}{{sortItem.name}} team {{currentData.Team}} mdi-information-outlineInfo
{{formatDates(currentData.Start,currentData.Stop)}}
mdi-bullseye{{shotCount}} mdi-account-group{{currentData.UserCount}}
Personbästa
Korthåll liggande Korthåll Luftgevär sittande Luftgevär stående {{rec.Shots}} skott
Snitt senaste månaden
{{av.Class}}
mdi-bullseyeLive mdi-book-open-variant{{(followUpList==true?"Resultat":"Uppföljningar")}} {{sortItem.icon}}{{sortItem.name}}
 {{citem.Name}}
mdi-file-document-outlineSIUS startlista mdi-file-table-outlinepdf  Event Golden Shots - Närmast mitten
mdi-file-table-outlinepdf  mdi-book-open-variantUppföljning Provskott Matchskott mdi-play-pauseRepris
Redan raderade skott
Spara mdi-pencil
Aktuella event Senaste event Senaste höjdpunkterna
{{hl.Data.ShooterName}} ({{hl.Data.TeamName}}) har nytt personbästa i {{getClassName(hl.Data.Class)}} {{hl.Data.Shots}} skott med {{formatScore(hl.Data.Score)}} poäng.
{{hl.Data.ShooterName}} ({{hl.Data.TeamName}}) har skjutit {{hl.Data.Shots}} skott senaste veckan.
{{hl.Data.ShooterName}} ({{hl.Data.TeamName}}) har erövrat utmärkelsen {{hl.Data.BadgeName}}.
{{hl.Data.ShooterName}} ({{hl.Data.TeamName}}) har skjutit mitt i prick (10.9) {{hl.Data.Shots}} gånger senaste veckan.
{{hl.Data.ShooterName}} ({{hl.Data.TeamName}}) har klarat skyttetrappan {{hl.Data.StairName}}.© Copyright AB Jerpa, 2024
mdi-undo mdi-plus {{snackBarInfoText}} {{snackBarText}} Den här sidan använder ett fåtal nödvändiga cookies för att förbättra användarupplevelsen, framförallt för inloggade användare. Stäng {{alert}} OK {{badgeInfo.Name}} {{badgeInfo.Description}} Utdelad: {{dateString(badgeInfo.Time)}}, {{new Date(badgeInfo.Time).toLocaleDateString()}} Ej utdelad Tillgänglig mellan {{new Date(badgeInfo.Start).toLocaleDateString()}} och {{new Date(badgeInfo.Stop).toLocaleDateString()}}. mdi-file-table-outlinepdf Stäng Lägg till event
Avbryt Spara
Just nu krävs följande för att få poäng Stäng Slå ihop skyttar "{{merge.with.Name}}" är felstavad och heter egentligen något annat. Välj den rätta skyttens namn här. Resultaten från dessa två kommer då slås ihop till en skytt. Efter att sammanslagningen är klar går det inte att ångra den. Avbryt Utför {{editEventData.Name}} Inställningar Skjutlag Lagtävling Sorteringsordning mdi-arrow-up-bold mdi-arrow-down-bold mdi-delete mdi-plus Egen sortering Diff serie1/serie2 Snabbast (inkl provskott) Antal innertior Diff mellan högst/lägst poäng

Här finns möjligheten att ge varje skjutlag en förklarande text, tex dag och tid.

Nytt lag
Avbryt Spara
Egna klasser För att kunna inkludera resultat med skyttar från {{currentTeam.Name}} i olika event på minaSkott.se behöver de klasser ni använder lokalt översättas till allmänna klasser. Följande är klasser som har använts av {{currentTeam.Name}}. Fyll i de klasser som går att översätta rakt av i nedanstående lista. Avbryt Spara Lägg till skytt Stäng Lägg till Redigera skytt Stäng Uppdatera Redigera skytt i {{currentTeam!=null?currentTeam.Name:""}} mdi-delete mdi-plus-circle{{item}} Stäng Spara Exportera SIUS-fil för {{currentTeam!=null?currentTeam.Name:""}} Endast skyttar som har en tilldelad klass kommer att ingå i exporten. mdi-radio-towerUppdatera "{{item}}" direkt Stäng mdi-downloadLadda ner fil {{currentEvent.Name}} {{formatDates(currentEvent.Start,currentEvent.Stop)+" "+formatTime(currentEvent.Start,{timeStyle:"short"})+"-"+formatTime(currentEvent.Stop,{timeStyle:"short"}) }}
mdi-thumb-up{{item}}
mdi-thumb-upKommer
mdi-thumb-down{{item}}
mdi-thumb-downKommer inte
Stäng
Stäng
Scanna koden Personen som ska kopplas måste scanna denna QR-kod. Ofta räcker det med att rikta mobilens kamera mot QR-koden så visas en notis som går att trycka på. Om personen inte har loggat in på minaSkott.se kommer den bli ombedd att göra det innan kopplingen slutförs. Denna kod kan bara användas en gång.
{{qrUrl}}
Stäng
Uppföljning mdi-plus{{item.Name}}
{{item.Name}} - {{item.Description}}
Avbryt Spara
Medelprick för antal skott:  5 10 Alla mdi-step-backward {{(resultZoomTimer===null?"mdi-play":"mdi-pause")}} mdi-step-forward Stäng Välj skyttetrappa Just nu finns ingen skyttetrappa tillgänglig för aktuell skytt i den här klassen. Tryck på den trappa som ska köras så visas alla steg, tryck därefter på "Välj" för att aktivera den. Endast en trappa per omgång kan väljas. Om ny omgång startas nollställs trappan. {{item.Name}} mdi-bullseyeMinst {{sumData(item.Steps,"Count")}} skott
 1. {{step.Description}}
Välj
Stäng
Byt klass Ange det korrekta namnet på klassen. Avbryt Spara